Plac biwakowy

Teltplads


CAMPING
Vingården Lille Gadegård tilbyder billig overnatning for teltfolket. 25 kr. pr. nat
Her er borde og bænke, to toilet og en vandhane. Det er tilladt at lave bål.
Du kan også få dig et bad for en mindre merpris.

W Dani biwakowanie odbywa siæ tylko w wyznaczonych do tego miejscach, bowiem prawnie zabronione jest rozbijanie namiotu „na dziko”. W tym celu zostaùy miædzy innymi stworzone prywatne pola namiotowe, na których jedynie znajduje siæ toaleta i ewentualnie woda bieýàca. Opùata za przebywanie na placach biwakowych wynosi 25 koron za dobæ od osoby i zwykle jest pùacona bezpoúrednio gospodarzowi lub wrzucana do przeznaczonej skarbonki na miejscu. Czæsto u gospodarza, za dodatkowà opùatà, moýna korzystaã z pryszniców, pralki itp.

Plac biwakowy przy gospodarstwie
„Lille Gadegard”
Sondre Landevej 63, Pedersker, 3720 Aakirkeby, tel. +45 21 62 88 57, E-mail: a7@a7
Wùaúciciele:Jesper Paulsen.

Lokalizacja: Plac biwakowy znajduje siæ na polanie miædzy dwoma maùymi laskami, na poùudnie od mùynu Pedersker Molle. Jeýeli podczas wakacji masz siæ ochotæ spædzaã czas na wspaniaùej plaýy przy DUEODDE, to wùaúnie ten plac biwakowy jest najbardziej dogodnie usytuowany. W zasiægu trzech kilometrów znajduje siæ sklep, który jest czynny codziennie w godzinach 8-18, restauracja z piæknym widokiem na morze, wspaniaùa i bezpieczna dla dzieci plaýa z wyjàtkowo biaùym i miaùkim piaskiem, piekarnia oraz koúcióù Pedersker. Inne moýliwe cele wycieczek to na przykùad: mùyn wodny Slusegård Vandm¸lle, twierdza Ringborgen, port z wædzarnià ryb w S¸marken, minigolf oraz wynajem rowerów, warsztat tkacki sùynnej Karen Dam i wiele innych. Plac biwakowy naleýy do gospodarstwa Lille Gadegaard, w którym jest malutki sklepik, czynny w sezonie truskawkowym, gdzie miædzy innymi moýna kupiã wino truskawkowe.


På Bornholm er der 5 primitive teltpladser, og de ligger jævnt fordelt over øen, så I har mulighed for at holde en komplet cykel- eller vandreferie på Bornholm, overnatte på de primitive pladser, og være tæt på såvel natur som seværdigheder.